VoorNatuur

is het innovatieplatform voor de natuur, een knooppunt voor mensen en organisaties die werken aan natuurinnovaties, altijd mét meerwaarde voor de natuur zelf.
VoorNatuur stimuleert de concrete samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties, betrokken ondernemers, burgers en onderwijs en werkt met haar partners aan nieuwe concepten op het gebied van financiering, draagvlak en promotie.
Innoveren voor en met natuur doen we samen!

Lees meer

Projecten

Crowdfunding

VoorNatuur

Crowdfunding is het (online) ophalen van financiering voor een project bij een grote groep relatief kleine financiers.

Virtual Reality

VoorNatuur

We bieden onze doelgroepen de mogelijkheid een virtueel bezoek aan de natuur te brengen zonder de deur uit te hoeven.

Kado

VoorNatuur

Kado VoorNatuur is een kaart waarmee consumenten en bedrijven natuur kado kunnen doen en kunnen krijgen.

Gids

VoorNatuur

Met Gids VoorNatuur maken we de schat aan informatie over natuur toegankelijk voor het brede publiek via een website en app.

Nieuws

Overdracht Crowdfunding VoorNatuur aan Voor je Buurt

15 /03 /18

Na vier jaar , 48 succesvol gefinancierde natuurinitiatieven en 4000 supporters voor natuur is het tijd voor een nieuwe stap!

Team

Leon Op de Beek
Bernadette Botman
Arjan Klopstra
Leon Op de Beek
Bernadette Botman
Arjan Klopstra