Crowdfunding VoorNatuur blijft groeien

Crowdfunding VoorNatuur bestaat een half jaar en kijkt tevreden achterom.

Sinds de start op 24 april verzamelden acht projecten bijna 70.000 euro voor natuurbehoud in Nederland.
Een geweldig resultaat, waardoor vogels, zeehonden, otters en bijvoorbeeld boomkikkers kunnen rekenen op verbetering van hun leefomgeving.

Met bijna duizend donateurs valt op dat natuurprojecten breed gedragen worden. Crowdfunding heeft de projecten geholpen aan geld, maar ook aan betrokkenheid. De impact van fans is zichtbaar, bijvoorbeeld door werkgroepen die ontstaan bij een project, waarbij natuurliefhebbers ook op allerlei andere manieren een bijdrage leveren.
Daarnaast treedt er een ander mooi effect op, namelijk dat overheden door de campagnes meer prioriteit geven aan natuurbeleid. De campagnes hebben het draagvlak onder burgers meetbaar gemaakt en kregen daardoor in sommige gevallen steun van gemeentes en provincies.