Nieuwe partners voor Crowdfunding VoorNatuur

Crowdfunding VoorNatuur bestaat een jaar en zet de volgende stap. Vogels, zeehonden, otters en boomkikkers hebben het afgelopen jaar via Crowdfunding VoorNatuur kunnen rekenen op verbetering van hun leefomgeving. De particuliere aankoop van een natuurgebied kreeg grote aandacht in de media en veroverde zelfs een plek in de landelijke crowdfunding top 13.

Met IVN en LandschappenNL als nieuwe partners zal Crowdfunding VoorNatuur met initiatiefnemer InnovatieNetwerk de plek zijn waar iedere natuurliefhebber kan bijdragen aan concrete natuurprojecten. Daarnaast ondersteunt Crowdfunding VoorNatuur de initiatiefnemers van projecten bij het opzetten en uitvoeren van hun crowdfundingproject.

Samen stimuleren IVN, LandschappenNL en InnovatieNetwerk het vinden van kansrijke financieringsmodellen voor natuurprojecten en nieuwe mogelijkheden voor het versterken en zichtbaar maken van draagvlak voor natuur.
In de loop van het jaar hoopt Crowdfunding VoorNatuur nog enkele nieuwe partners te kunnen verwelkomen.

Meer dan 1300 donateurs gaven sinds april 2014 steun aan de natuurprojecten op Crowdfunding VoorNatuur. Crowdfunding zorgt voor realisatie van de projecten en maakt bovendien het enorme draagvlak bij burgers en bedrijven voor natuur zichtbaar. De crowdfundingcampagnes geven natuurliefhebbers de mogelijkheid om direct bij te dragen aan natuurprojecten. Daarnaast treedt er een ander effect op, namelijk dat overheden door de campagnes meer steun geven aan natuurbeleid. De campagnes hebben het draagvlak onder burgers meetbaar gemaakt en kregen daardoor in sommige gevallen steun van gemeentes en provincies.

Over de partners

IVN
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema‚Äôs zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals.

LandschappenNL
Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van bijna 310.000 donateurs.

InnovatieNetwerk
InnovatieNetwerk ontwikkelt baanbrekende innovaties in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte. Onder de noemer VoorNatuur zoekt InnovatieNetwerk naar natuur die minder subsidieafhankelijk is. Dit doet ze door te werken aan andere financieringsvormen en nieuwe verdienmodellen voor groene projecten. Ook werkt InnovatieNetwerk aan verrassende cross-overs tussen verschillende sectoren. Het ministerie van Economische Zaken is initiatiefnemer en financier van InnovatieNetwerk.