Overdracht Crowdfunding VoorNatuur aan Voor je Buurt

Na vier jaar Crowdfunding VoorNatuur, 48 succesvol gefinancierde natuurinitiatieven en 4000 supporters voor natuur is het tijd voor een nieuwe stap! Crowdfunding VoorNatuur is vanaf nu onderdeel van Voor je Buurt. De oprichters van Crowdfunding VoorNatuur en voormalig platformmanager Arjan Klopstra werkten al 2 jaar samen met Voor je Buurt en dragen het stokje nu over.

“De afgelopen jaren zijn veel mooie projecten gerealiseerd en we hebben invloed gehad op de manier waarop overheden omgaan met natuurinitiatieven. De stap van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie is op veel plekken in het land gezet.” Arjan Klopstra.

Vier jaar Crowdfunding VoorNatuur
Begin 2014 nam het toenmalige InnovatieNetwerk Agro & Natuur (onderdeel van ministerie van LNV) het initiatief om samen met de natuursector meer te leren over de werking van crowdfunding voor natuurprojecten. Het initiatief van Innovatie Agro & Natuur kreeg vorm op 24 april 2014 bij de lancering van het crowdfundingplatform Crowdfunding VoorNatuur. Nu, bijna vier jaar later, is het tijd voor een nieuwe stap. De huidige eigenaren van het platform, te weten het ministerie van LNV, IVN en LandschappenNL dragen het platform over aan Stichting Voor je Buurt. Hiermee blijft het platform ook de komende jaren beschikbaar voor het ondersteunen van natuurinitiatieven.