Data

Met het toegankelijk maken van de enorm diverse en rijke sets aan data over en rondom natuur(gebieden) stimuleren we de ontwikkeling van toepassingen die waarde creëren voor de natuur. Met dit concept sluit de natuursector aan bij de trend onder overheden en commerciële organisaties (bijvoorbeeld vervoersbedrijven) om steeds meer belangrijke data open te stellen. Door data te delen maken we niet alleen VoorNatuur concepten als Kado, Gids en Crowdfunding mogelijk, maar bieden we juist ook derden de inspiratie en mogelijkheid om tot slimme toepassingen te komen en zich in te zetten voor de natuur. Met toegankelijke data en kennis staan meer vormen van betrokkenheid open voor burgers en bedrijven.

Het concept Data sluit aan bij een belangrijke doelstelling uit de Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk Verder om tot meer betrokkenheid van burgers en bedrijven te komen. Mede als uitvloeisel van de door InnovatieNetwerk, provincie Utrecht en Utrechts Landschap georganiseerde Groene Tafel over open data Voor Natuur op de Natuurtop van Staatssecretaris Dijksma in juni 2013, loopt er een initiatief in de regio Utrecht om data over natuur toegankelijk te maken.

Dataplatform en database

We werken toe naar een landelijk platform voor dataleveranciers en –gebruikers waarop zij zien welke natuur gerelateerde datasets beschikbaar zijn, hoe zij gebruik kunnen maken van de beschikbare datasets, en hoe zij kunnen deelnemen (aanleveren en gebruik data). Ook zijn er voorbeelden te vinden van toepassingen van de datasets.

Aan de achterkant richten we een database in met automatische koppelingen met de originele databronnen, zodat data altijd snel beschikbaar en up to date zijn.

De provincie Utrecht als voorbeeld

De provincie Utrecht en recreatie- en natuurpartners in de provincie Utrecht hebben de handen in één geslagen en doen gezamenlijk ervaring op met het toegankelijk maken van data rondom natuur. Onder de noemer Ubase is een database ingericht en met data gevuld, en een communicatieplatform voor data leveranciers en –gebruikers ontwikkeld. De provincie Utrecht financiert de ontwikkeling van de Ubase en faciliteert het initiatief. Hiermee geeft de provincie Utrecht invulling aan de gestelde doelen uit haar Natuurbeleid 2.0 om mogelijkheden voor betrokkenheid te vergroten en digitale kennisdeling rondom natuur te versterken via open data.

Bekijk hoe je gebruik kunt maken van open natuur- en recreatieve data in de provincie Utrecht op www.ubase.nl.

Partners

Contact

Contactpersoon

Bernadette Botman

Telefoonnummer

06-21517599