Met Gids VoorNatuur maken we de schat aan informatie over natuur toegankelijk voor het brede publiek via een website en app.

Gids VoorNatuur

Met Gids VoorNatuur maken we de schat aan informatie over natuur toegankelijk voor het brede publiek via een website en app.

De bezoeker kan naar interesse informatie zoeken over natuurgebieden in de buurt, wat er te beleven en doen is, wat er groeit en bloeit. Ook kan de bezoeker informatie vinden hoe hij of zij zich in kan zetten voor de natuur via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, lidmaatschap of eigen initiatief. De website en app sluiten aan bij de behoeften van deze tijd. Het is mogelijk om online en mobiel, op basis van de eigen interesse informatie te vinden, indien gewenst gebruikmakend van de locatiegegevens van de bezoeker. De Gids VoorNatuur sluit aan bij doelstellingen van rijk, provincies en natuurorganisaties om draagvlak, betrokkenheid, beleving en financieringsmogelijkheden voor natuur te vergroten.

De provincie Utrecht als voorbeeld

Tijdens de Groene Tafel over open data Voor Natuur op de Natuurtop in 2013 van Staatssecretaris Dijksma hebben natuurorganisaties, provincie Utrecht en InnovatieNetwerk de intentie uitgesproken te verkennen of een organisatie-overstijgende website en/of app via een gezamenlijke inspanning tot stand kan komen.

Provincie Utrecht, ondernemers en natuur- en recreatiepartners in Utrecht geven inmiddels gevolg aan deze intentie en ontwikkelen de website AantrekkelijkUtrecht.nl. De provincie Utrecht financiert de ontwikkeling van de website en faciliteert het initiatief. Op basis van de ervaringen in Utrecht zullen wij het initiatief naar landelijk niveau opschalen.

Partners

Contact

Contactpersoon

Bernadette Botman

Telefoonnummer

06-21517599