Kadokaart

Kado VoorNatuur is een kaart waarmee consumenten en bedrijven natuur kado kunnen doen en kunnen krijgen. Met het geld op de kaart kunnen natuurproducten en -belevenissen gekocht worden of de natuur ondersteund worden door het aan te wenden voor donaties, lidmaatschappen of crowdfundingprojecten. De winst van de kaart wordt opnieuw geïnvesteerd in natuur (bijvoorbeeld door een budget te creëren voor natuur innovatie). Kado VoorNatuur moet een origineel alternatief worden voor bestaande kado’s in de geschenkenmarkt. Het doel is om natuurproducten – en diensten bekender te maken bij doelgroepen die zelden natuur bezoeken en daarmee voor natuurorganisaties nieuwe natuurliefhebbers te werven. Doordat de kaart bij retailorganisaties te koop is, worden die doelgroepen vaker met natuur geconfronteerd op plekken in hun eigen buurt. Het feit dat natuur als product te geven of te ontvangen is, zal de herkenbaarheid en de verbondenheid met natuur vergroten.

Verkenning

Voor het concept is een businessplan geschreven en zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Met onderzoeksbureau Motivaction is een uitgebreid kwantitatief onderzoek gehouden naar de potentie van het concept. Op basis hiervan lopen momenteel gesprekken met belangrijke terrein- en niet-terreinbeherende natuurorganisaties over hun aandeel in het concept en de vorming van een breed verzilveraanbod. Daarnaast worden afspraken gemaakt met verschillende grote retailorganisaties voor de verkoop van de kaart en met financiële instellingen voor de financiering. Verder wordt een aantal strategische partners benaderd om het bereik van de kadokaart in Nederland te vergroten. Er wordt naar gestreefd om de kadokaart in het voorjaar van 2015 te lanceren.

Partners

Contact

Contactpersoon

Leon Op de Beek

Telefoonnummer

06-46392224